Markera plats

Klar Hjälp
Rensa GPS

Hjälp

Tillbaka

KARTHJÄLP

Kartan blir mer detaljerad ju mer du zoomar. Du hjälper oss mycket om du zoomar in platsen så långt som möjligt innan du bestämmer var den blå markören ska placeras.

Placera markören med stöd av adressökning

I kartans överdel finns sökfält för adress. När du har skrivit in 4 tecken eller fler, listas adresser som matchar din söktext. Kartzoomningen aktiveras så fort du har gjort ditt adressval från listan. En blå markör visar positionen.

Manuell placering av markören

Om du inte känner till adressen eller om platsen saknar en dito, dra och zooma kartan manuellt tills du ser platsen. Zooma in så långt det går och peka/klicka för att sätta ut den blå markören så exakt som möjligt. Du kan finjustera läget genom att trycka på markören och dra den i önskad riktning.

Knappar

Klar - När du trycker på Klar-knappen i övre vänstra hörnet, sparas markörpositionen och du återgår till textformuläret.

Rensa - Tryck på Rensa-knappen i kartans nederkant för att starta om din adressökning eller för att peka/klicka ut en ny position.

GPS - Tryck på GPS-knappen i kartans nederkant för att förflytta kartan till den position du befinner dig på. Beroende på vilken typ av enhet du kör ifrån kan denna funktion fungera lite olika. Om du har en mobiltelefon med GPS och den är aktiverad får du en ganska exakt position på var du befinner dig. Om du gör detta från en webbläsare på din dator beräknas positionen utifrån data från din Internetleverantör (IP-adress) och detta blir kanske inte exakt den plats du befinner dig på men oftast ganska nära. För det senare krävs webbläsaren Internet Explorer 9 eller nyare, Firefox, Chrome, Safari eller Opera. Du som användare måste alltid godkänna om din webbläsare tillåts att hämta din platsinfo.

Zooma

I kartans nedre högra hörn finns plus- och minusknappar för in- respektive utzoomning. På pekskärm kan du även zooma med nyp-/dra isär-rörelser med tummen och pekfingret. På pc använder du mushjulet.

Bekräftelse

Tillbaka

Ärendet skapat!

Beskrivning:

Kontakt:


Skriv ut

Tillbaka